Tilmeld dig "BCF nyt" her:

Navn
Virksomhed
E-mail
:
CAPTCHA Image
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
3/7 2013 - BCF nyt nr. 2 2013
 
BCF nyt 2013 nr. 2
Leder

DDB - baggrund for det lokale folkebibliotek

I disse dage løber processen omkring bibliotekernes tilslutning til Danskernes Digitale Bibliotek. Bibliotekernes har mange spørgsmål, og DDB-sekretariatet gør en ihærdig indsats for at besvare dem. Indsatsen er vigtig, for at bibliotekerne kan få det bedst mulige grundlag for at vurdere situationen.

DDB er egentlig ikke ret meget - et indkøbssamarbejde, en fælles CMS og en databrønd. Men det er vigtige elementer i en infrastruktur, og den fornemste opgave for DDB er at få denne infrastruktur til at virke.

Men så er der jo alle de eksisterende services - Netbibliotekerne f.eks. Lige nu bruges der en hel del krudt på at se på deres fremtid. Støtte fra DDB er nødvendige for deres drift, men er den vigtigste opgave lige nu at bruge tid på endnu en analyse af dem? Bibliotekerne har brug for at få infrastrukturen på plads, og at DDB koncentrerer sig om at få løst problematikken omkring f.eks. E-bøgerne. Giv dog penge til Netbibliotekerne, sæt stemplet "DDB" på dem og kom videre i stedet for at bruge kræfterne på en meget udbygget governance-struktur på et område, der i forvejen fungerer fint.

I forbindelse med planerne for styringen inden for søjlerne i DDB er der et meget veludviklet system med faglige grupper af enhver art. Historisk set kendes den form fra den hedengangne Bibliotekscentral. Erfaringerne derfra maner til besindelse. BCF vil opfordre DDB til at koncentrere sig om det vigtigste: en effektiv infrastruktur og fokus på de nye områder, hvor bibliotekerne har brug for løsninger.

På baggrund af orienteringsmøderne, der har været holdt rundt omkring, efterlyser BCF papirer om strukturen og tankegangen bag forretningsmodellen. Det er svært at gennemskue, om DDB anser bibliotekerne for købere eller partnere, og det er en væsentlig forskel. Hvis vi er købere, vil træder almindelige regler for den slags i kraft med levering af ydelser osv.. Det er forhold, vi kender fra alle mulige andre købsforhold, og det giver en struktur med en bestyrelsesmodel.

Hvis vi er partnere, er sagen anderledes. Så er forestillingen jo, at man ser bibliotekernes som medansvarlige. Hvis det er tilfældet, vil vi også gerne behandles som sådan. Det betyder, at bibliotekerne skal have indflydelse - dvs. repræsenteres i styringen. Biblioteksfaglige og -strategiske beslutninger skal træffes af bibliotekschefer. Der vil også være behov for meget mere åbenhed omkring styregruppens arbejde og beslutningsprocedure. To enkle forhold illustrerer dette: lukketheden omkring mødernes dagsorden og referater, og det faktum, at Koordinationsgruppens formand ikke deltager i møderne (men nok sekretariatschefen). Den form er ikke holdbar. BCF vil stærkt opfordre til, at man nøje overvejer den fremtidige styring. Det skal ske ud fra det simple forhold, at DDB er sat i verden for - gennem opbygning af infrastruktur - at understøtte det individuelle lokale udtryk og styrke og supplere den lokale innovationskraft. Og det skal ske på baggrund af at bibliotekerne er partnere i DDB. Det er det eneste, realistiske udgangspunkt, hvis man ser DDB i et strategisk perspektiv og betragter DDB som et redskab til omstilling af de lokale folkebiblioteker.

Mogens Vestergaard

Formand
 

Adgang til viden

Formanden er ikke den eneste i bestyrelsen, der engagerer sig i de digitale muligheder, bibliotekerne møder og kæmper om for tiden. Medlem af bestyrelsen, Britta Bitsch, skriver her lidt om den svære nutid for e-bøgerne.Adgang til (?)

Mange af landets biblioteker er efterhånden involveret i kommunernes indsats for at sikre borgerne indblik i muligheder og vilkår i det offentlige ved at tage del i den vejledningsfunktion overfor it-fremmede og andre, der har vanskeligt ved at 'læse' den verden, der omgiver dem. Det falder nogen for brystet. Udtalelser fra Bibliotekarforbundets formand, som under en folkemødedebat på Bornholm, lægger afstand til bibliotekernes involvering i borgerserviceopgaver, har kaldt formanden til tasterne.Viden.

Forudsætningen for at vi overhovedet kan sikre adgang til viden er, at den viden der findes, er tilgængelig. Hvordan virker indlysende og nemt i en digital tidsalder, men allerede længe inden ordet 'datamat' var udtalt første gang, var kolleger i gang med at realisere en drøm om at tilgængeliggøre al verdens viden. Har nogen glemt hvor, hvorfor eller hvordan er her en husker:
http://historienet.dk/videnskab/opfindelser/100-ar-for-google-sogemaskine-var-af-papirØkonomi

Den kommunale økonomiaftale for 2014 er ikke lystlæsning set fra en biblioteksvinkel. Omtalen af digitaliseringsindsatsen, der som bekendt involverer mange af de biblioteker, der har engageret sig i borgerserviceopgaver, er det eneste der smager en smule af fisk, men nogen stor portion er det nu ikke. http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/06/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2014/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2013/06/KL%20aftale/aftale%20om%20kommunernes%20%C3%B8konomi%20for%202014.pdf..det'for børn!

Det er imidlertid ikke kun de voksne, der har travlt med at skabe en ny digital hverdag. Palles Gavebod, der startede som den frække unge, 'Pissegratis, har allerede været meget igennem i sit 3-årige liv, som Britta Bitsch her fastslår.


Jakob Heide

..der tidligere var kontorchef i Kulturstyrelsen er i dag chef for Københavns Chef for Københavns Hovedbibliotek og Biblioteksfaglig Afdeling. Senest er han desuden blevet formand for Ereolen. http://perspektiv.bf.dk/Nyheder_BPR/2013/NyFormandForEreolenTine

Redaktionen har interviewet Jakobs efterfølger i jobbet som bibliotekernes person i Kulturstyrelsen, Tine Vind. Hun viser her sit suveræne overblik og sit sikre detailkendskab. Med sådan en kontorchef læner vi os trygt tilbage.Samme .

..kulturstyrelse afholder årsmøde mandag den 9. og tirsdag den 10. september 2013
Hotel Nyborg Strand for kulturinstitutioner og kommunale beslutningstagere. Det bliver det første årsmøde, hvor hele kultursektoren samles. Det skal nok blive spændende, så måske skal man være hurtig med at melde sig til. Læs mere her:  http://www.kulturstyrelsen.dk/om-kulturstyrelsen/moeder-og-konferencer/kulturstyrelsens-aarsmoede-2013/Optræden i biblioteksrummet

Med etableringen af de nye AV pakker, opdagede mange biblioteker til deres forbavselse, at f.eks. børneteaterforestillinger og musikarrangementer var blevet en uløselig del af AV pakken og dermed økonomisk, var kommet udenfor deres rækkevidde. Det fik KL til at gå til forhandlingsbordet, og netop i skrivende stund er der lagt en sommerferiestatus på deres hjemmeside.
http://www.kl.dk/Kultur-og-fritid/-Folkebibliotekerne-og-kommende-AV-rammeaftale-id133926/?n=0Folkeoplysning

I den travle hverdag, er vi mange der ind i mellem glemmer, at biblioteker ikke er en et spørgsmål om innovation eller mediekonvergens. Biblioteker er en af folkeoplysningens hjørnestene. Vores koket umoderne kulturminister husker det - og Michel Steen Hansen bringer det på sin blog.
http://biblioteksdebat.blogspot.dk/2013/04/vi-har-helt-glemt-den-offentlige.htmlFlere!

Folkebibliotekerne vil have flere gennem tælleapparaterne. Det er ikke altid enkelt, men det er heller ikke sværere, end det er. Se f.eks. denne lille film, som viser 10-årige Darnia Al-Rakabis besøg på biblioteket. Filmen er lavet i samarbejde mellem Hillerød bibliotek, børnehuset BUEN og kontaktteamet i Hillerød. http://videnomlaesning.us2.list-manage2.com/track/click?u=46630581c3dd3207a1a15b3e9&id=dfcda89ecf&e=952238b487Standarder

Kultur, digitalisering, litteratur, folkeoplysning: Min bare! Bibliotekernes særkende er en enestående evne til at standardisere. Hvilke andre fag har måske standardiseret reglerne for alfabetisering af rumænske navne med suffikset - ade? Den nye oversigt over biblioteksstandarder er på gaden. Download den som PDF her: http://www.kulturstyrelsen.dk/biblioteksstandarder-i-danmark-december-2012/biblioteksstandarder-i-danmark-december-2012/Niels Ole Pors

En af de helt store som mange vil huske fra deres tidligste dage i faget og endnu flere fra faglige diskussioner gennem årerne er ikke mere. Niels Ole Pors døde pludseligt tidligere på året. Vi vil savne hans skarpe analyser og stille sarkasmer. Politiken var blandt dem der skrev mindeord.
http://politiken.dk/navne/doedsfald/ECE1934179/niels-ole-pors/
Sommerkvis: Kassel og fifty miles from nowhere

Som andre betydende tidsskrifter vil heller ikke BCF nyt snyde sine trofaste læsere for en lille sommeropgave, som man kan pusle med, uanset om man sidder fast i 17 kilometer lang kø syd for Kassel i 30 graders varme, eller man har brug for et eller andet (hvadsomheslst) til at holde depressionen stangen ved udsigten til tre ugers uafbrudt regn i et sommerhus på en mark fifty miles from nowhere

Som de fleste af vores læsere har redaktionen også bemærket, at Bibliotekschefforeningens bestyrelse fastholder (efterhånden vel som de sidste) at ordne listen over bestyrelsesmedlemmerne på foreningens hjemmeside alfabetisk efter efternavn. At formanden kommer til sidst er uvæsentligt. Alfabetiseringsreglerne er overholdt - eller er de? Redaktionen sender en rimelig flaske rødvin til den første, der i en mail til redaktionens hovedmailadresse: joergen.bartholdy@skanderborg.dk udpeger en afvigelse fra Alfabetiseringsreglerne

http://www.bibliotekslederforeningen.dk/?id=616543


Med dette ønsker hele den samlede redaktion samt Bibliotekschefforeningens bestyrelse alle BCF nyts læsere en rigtig god sommer med solrige dage, stille aftner og fordragelighed i omgang og relationer.


Bibliotekschefforeningen  | pihf@kolding.dk